top of page
  • Writer's pictureวัดเพลงกลางสวน

ภาพบรรยากาศการปฐมนิเทศ

ภาพบรรยากาศการปฐมนิเทศ เปิดการเรียนการสอน แผนกธรรม คณะสงฆ์แขวงบางเชือกหนัง เขต 2 โดย พระครูภาวนาธีรวรคุณ (ไพรัช วรโท) เจ้าอาวาสวัดเพลงกลางสวน เจ้าคณะแขวงบางเชือกหนัง เขต 2 วัดเพลงกลางสวน ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2565

ทั้งนี้ได้แจกหนังสือเรียนแด่พระภิกษุ-สามเณร แขวงบางเชือกหนังเขต 2 ที่มาเรียน ขออนุโมทนาบุญ กับทุกท่าน ที่ร่วมเป็นเจ้าภาพหนังสือเรียนนักธรรม


コメント


bottom of page